JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
16 5 2012

Wspólny konkurs Wydziału MIM UW i IM PAN na 7-letnie stanowisko adiunkta

Szczegóły:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszaja wspólny konkurs na 7-letnie stanowisko adiunkta w okresie październik 2012 - wrzesień 2019. O stanowisko mogą się ubiegać osoby ze stopniem doktora nauk matematycznych i pokrewnych. W ciagu tych 7 lat kandydat będzie zatrudniony w obu instytucjach: przez 3-4 lata będzie wykonywał pracę badawczą w IMPAN, a przez 3-4 lata pracę badawczo-dydaktyczną na Wydziale MIMUW. W czasie pracy w jednej z tych instytucji, w drugiej otrzyma urlop bezpłatny. Osoba przyjęta w ramach konkursu będzie zobowiązana do prowadzenia intensywnej działalności badawczej w dziedzinie matematyki lub jej zastosowań oraz do włączenia się w działalność dydaktyczną na Wydziale MIMUW. W szczególności liczymy na jej aktywny udział w działalności prowadzonej przez obie instytucje w ramach międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Oczekuje się też przygotowania w tym okresie rozprawy habilitacyjnej z nauk matematycznych. Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego, życiorysem, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat oraz przynajmniej z jednym listem rekomendacyjnym prosimy nadsyłać w terminie do 16 marca 2012 r. na adres: „KONKURS MIMUW-IMPAN" Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10 skrytka poczt. 21    Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej IMPAN lub pod numerem telefonu 22 5228-101.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie kwietnia 2012 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek