JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
24 2 2012

Konkurs na okresowe stanowiska badawcze na okres od pół roku do 2 lat

Szczegóły:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na okresowe stanowiska badawcze na okres od pół roku do 2 lat, począwszy od roku akademickiego 2012/2013, dla osób mających poważne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki. Oferta obejmuje stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Instytut oczekuje, że osoby przyjęte w ramach konkursu będą prowadziły działalność badawczą w zespołach w IM PAN, w tym w zespołach realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, oraz działalność dydaktyczną i organizacyjną (organizacja konferencji i seminariów, opieka nad doktorantami, prowadzenie wykładu monograficznego/śeminarium). Osobom najwyżej ocenionym w konkursie zaoferowane będą stanowiska specjalne, związane z preferencyjnym systemem premiowym. Warunkiem podjęcia pracy jest uzyskanie (przez osobę mającą inne zatrudnienie) zgody macierzystej instytucji na uznanie IMPAN za jej podstawowe miejsce pracy w okresie zatrudnienia w IMPAN oraz uzyskanie (w macierzystej instytucji) urlopu. Okres zatrudnienia w Instytucie powinien być wykorzystany na intensywną pracę badawczą, w której nie powinny przeszkadzać dodatkowo podjęte zatrudnienia. Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, propozycją zakładu i osób z którymi kandydat chciałby pracować, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat i zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 24 lutego 2012 r. na adres „KONKURS" Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10 skrytka poczt. 21  Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu (Warszawa) 22 5228-101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początu kwietnia 2012 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek