Medal im. Stefana Banacha

Medal im. Stefana Banacha jest przyznawany indywidualnym osobom przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych. Medal im. Stefana Banacha został ustanowiony w 1992 roku w stulecie urodzin Stefana Banacha.

Laureaci

Prezydium PAN uhonorowało Medalem im. Stefana Banacha następujące osoby:

2015

Henryk Iwaniec

2014

Tomasz Łuczak

2011

Sir William T. Gowers 

2009

Stanisław L. Woronowicz 

2007

William B. Johnson

2006

Stanisław Kwapień

2004

Tadeusz Figiel

2004

Nigel Kalton, USA

2001

Gilles Pisier, Francja

2000

Wiesław Żelazko

1999

Friedrich Hirzebruch, Niemcy

1998

Kazimierz Urbanik

1997

Joram Lindenstrauss, Izrael 

1996

Aleksander Pełczyński 

1992

Andrzej Schinzel 

1992

Czesław Ryll-Nardzewski

1992

Czesław Olech

1992

Stanisław Łojasiewicz

1992

Zbigniew Ciesielski

Regulamin Medalu im. Stefana Banacha Polskiej Akademii Nauk

 1. Zasady ogólne.
  1. Medal im. Stefana Banacha PAN jest przyznawany indywidualnym osobom w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych.
  2. Decyzje o przyznaniu Medalu podejmuje Prezydium PAN.
  3. W danym roku kalendarzowym przyznaje się co najwyżej jeden Medal i danej osobie można przyznać Medal tylko jeden raz.
  4. Medal wręcza osobie wyróżnionej Prezes PAN lub jeden z Wiceprezesów PAN.
  5. Osoba wyróżniona Medalem proszona jest o wygłoszenie „wykładu Banacha” w Międzynarodowym Centrum Matematycznym w Warszawie.
 2. Zgłaszanie kandydatów.
  1. Prawo zgłaszania kandydatów ma co najmniej trzech członków PAN oraz rady naukowe szkół wyższych, instytutów PAN i innych jednostek naukowo-badawczych uprawnionych do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych.
  2. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać możliwie pełną merytoryczną informację o osiągnięciach naukowych kandydata i zostać przesłane do Prezydium PAN.
 3. Opiniowanie kandydatów.
  1. Z upoważnienia Prezydium PAN Komitet Matematyki PAN powołuje na okres kadencji pięcioosobowy zespól złożony z osób dotychczas wyróżnionych Medalem lub będących członkami Polskiej Akademii Nauk.
  2. Zespół opiniuje zgłoszonych kandydatów do Medalu i przekazuje swoje opinie Prezydium PAN.
  3. Zespół opiniujący ma prawo inicjatywy zgłoszenia dodatkowej kandydatury do Medalu.
  4. Zespół organizuje uroczystość wręczenia Medalu oraz „wykładu Banacha” dla wyróżnionych osób.

Zespół opiniujący

W latach 2014 - 2018

 • Tadeusz Figiel
 • Stanisław Kwapień
 • Tomasz Łuczak
 • Andrzej Schinzel
 • Stanisław Lech Woronowicz (przewodniczący)

W latach 2011 - 2014

 • Zbigniew Ciesielski
 • Stanisław Kwapień (przewodniczący)
 • Aleksander Pełczyński
 • Andrzej Schinzel
 • Wiesław Żelazko.

W latach 2007 - 2010

 • Zbigniew Ciesielski
 • Stanisław Kwapień (przewodniczący)
 • Aleksander Pełczyński
 • Andrzej Schinzel
 • Wiesław Żelazko.

W latach 2003 - 2006

 • Zbigniew Ciesielski (przewodniczący)
 • Czesław Olech
 • Aleksander Pełczyński
 • Andrzej Schinzel
 • Wiesław Żelazko.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek