JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

2014

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki

 

Uroczyste wręczenie Nagrody Naukowej IM PAN odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r.

Tegorocznym laureatem został 
prof. dr hab. Rafał Latała
za wybitne wyniki w teorii prawdopodobieństwa i geometrii wypukłej.

 

Laureat Nagrody wygłosił referat:
Ograniczoność procesów Bernoulliego.

Streszczenie: Celem odczytu będzie przedstawienie (otrzymanego wspólnie z Witoldem Bednorzem) wyniku charakteryzującego ograniczoność pewnej naturalnej klasy procesów stochastycznych – tak zwanych procesów Bernoulliego. Około 25 lat temu Michel Talagrand sformułował hipotezę mówiącą, że istnieją zasadniczo tylko dwa sposoby szacowania supremum procesu Bernoulliego - jeden poprzez ograniczenie jednostajne, drugi przez supremum dominującego procesu gaussowskiego. Hipoteza ta okazała się być prawdziwa. Omówimy też pewne jej konsekwencje dotyczące losowych szeregów Fouriera i nierówności maksymalnych dla sum niezależnych wektorów losowych.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek