JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

2019

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki

Laureatem nagrody w 2019 r. został prof. dr hab. Dariusz Buraczewski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego za monografię i cykl ważnych prac dotyczący własności stochastycznych równań różnicowych oraz ich zastosowań do losowych produktów macierzy i spacerów losowych w losowym środowisku.

Laureat Nagrody wygłosił referat:

Random walks and random recursions.

Abstract: We will consider the nearest neighbor random walk on the set of  integers with random transition probabilities called the random walk in random environment (RWRE). Limit theorems for RWRE were proved by Kesten, Kozlov, Spitzer in the transient case and by Sinai in the recurrent case. The first result partially bases on the relations of RWRE with affine stochastic recursions. Recently a number of strong analytical properties of random recursions were obtained and applied to study further properties of RWRE. We will describe  some new results related to large deviations for RWRE.  The talk bases on a joint paper with Piotr Dyszewski.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek