Stypendium naukowe im. Roberta Bartoszyńskiego z zastosowań matematyki

Ogłoszenie

Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stypendia naukowe im. Roberta Bartoszyńskiego z zastosowań matematyki dla młodych matematyków, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż w 2013 roku.

Planowane jest przyznanie dwóch stypendiów wypłacanych miesięcznie od lipca 2018 do grudnia 2018, w kwocie 3000 PLN brutto każde. Stypendia te są ufundowane przez żonę Profesora Roberta Bartoszyńskiego Panią Sofię Zinkovskaya.

Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków zawierających CV, skrócony opis (do 3 stron) planowanych badań naukowych w okresie stypendialnym, oraz listy publikacji na adres:

 • Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN,
 • ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, 
 • z dopiskiem: Konkurs im. Roberta Bartoszyńskiego

do 20 maja 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca 2018 roku przez Jury w składzie: prof. Adam Idzik  i prof. Łukasz Stettner.

Laureaci Konkursu będą zaproszeni do wygłoszenia

Wykładu im. Roberta Bartoszyńskiego

na 46. Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki we wrześniu 2018 roku.

Profesor Robert Bartoszyński (1933 – 1998) studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracował w Instytucie Matematycznym PAN. Tutaj obronił doktorat (1959) i tu się habilitował (1969). Tytuł profesora uzyskał w 1973 roku. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Zastosowań Probabilistycznych w IMPAN. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach; między innymi w Berkeley i w Columbus, Ohio. Jego prace dotyczyły rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz modelowania zjawisk biologicznych. Był redaktorem naczelnym Matematyki Stosowanej, jak i redaktorem Zastosowań Matematyki (późniejszego Applicationes Mathematicae).

 

 

 • Regulamin przyznawania
 • stypendium naukowego im. Roberta Bartoszyńskiego
 • z zastosowań matematyki
 •  
 1. Stypendium naukowe z zastosowań matematyki przewidziane jest w formie dwóch półrocznych stypendiów, ufundowanych przez żonę Profesora Roberta Bartoszyńskiego, Panią Sofię Zinkovskaya.
 2. O stypendium naukowe mogą ubiegać się młodzi matematycy ze stopniem doktora nauk matematycznych uzyskanym nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu.
 3. Prace powstałe w trakcie trwania stypendium powinny mieć odpowiednią adnotację o sponsorowaniu.
 4. Stypendium naukowe jest przyznawane przez Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie na podstawie decyzji Jury w składzie:
 • prof. Adam Idzik
 • prof. Łukasz Stettner

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek