On the inverse problem of the Sturm-Liouville type for a linear elliptic partial differential equation with constant coefficients of the second order

Tom 24 / 1971

Jan Bochenek Annales Polonici Mathematici 24 (1971), 331-341 DOI: 10.4064/ap-24-3-331-341

Autorzy

  • Jan Bochenek

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek