Sur un problème conduisant à un ensemble non mesurable, ne contenant aucun sous-ensemble parfait

Tom 14 / 1929

Wacław Sierpiński Fundamenta Mathematicae 14 (1929), 229-230 DOI: 10.4064/fm-14-1-229-230

Autorzy

  • Wacław Sierpiński

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek