Analiza mikrolokalna zajmuje się dualizmem kwantowo-klasycznym (fala/cząstka) w równaniach różniczkowych i wykorzystuje go jako narzędzie matematyczne. Ma ona swoje korzenie w analizie harmonicznej, w szczególności w badaniu całek osobliwych (między innymi przez Antoniego Zygmunda, który wygłosił wykład imienia Wacława Sierpińskiego w 1975 roku).

Wykład będzie lekkostrawnym (mam nadzieję) wstępem do tematu i ilustracją ostatnich zastosowań w obszarze systemów dynamicznych, w ogólnej teorii względności, jak również w teorii spektralnej operatorów wywodzących się z mechaniki ośrodków ciągłych.