W wystąpieniu skupimy się na operatorach Schrödingera pochodzących od regularnych symetrycznych form Dirichleta z potencjałem będącym miarą gładką. Przedstawione będą wyniki dotyczące mocnej zasady maksimum dla wspomnianych operatorów. Ponadto podamy warunki konieczne i dostateczne na istnienie rozwiązań równań Schrödingera z ograniczoną miarą Radona po prawej stronie równania.