Hmmm.... yes... It will be about the geometry related to the coherent states method in Heisenberg model. I failed to translate the abstract into English, since in Polish (below) it is a piece of a poem. (KG)

Stan koherentny spinowy otrzymamy
jeśli Exponensem od operatorów momentu pędu zadziałamy
Na jakiś stan wybrany;
który bierzemy jako najbardziej namagnesowany.
Jedynkę przez stany koherentne wyrazimy
i do sumy statystycznej wstawimy;
Nieliniowy Model Sigma tą drogą dostaniemy;
obecność członu topologicznego (WZ) przy tym wykryjemy.

Alternatywne podejście krótko wzmiankuję,
gdzie Botta-Borela-Weila tw. się wykorzystuje;
geometrii wokół tego mrowie a mrowie;
jeśli ktoś to lubi - będzie miał używania, co się zowie.
Wszelako użyteczność tego na razie nieudokumentowana;
jeśli chcesz to, słuchaczu, zmienić - to aktywność twoja mile widziana.