W referacie będę rozważać zygzaki w triangulacjach powierzchni zamkniętych. Omówię wynik wiążący pewną klasę triangulacji z zanurzeniami digrafów eulerowskich w powierzchnie. Następnie przejdę do szerszej klasy triangulacji i przedstawię w jaki sposób, za pomocą zygzaków, możemy uzyskać rozkład tej powierzchni na składowe trzech rodzajów.