Klasa rozkładów samorozkładalnych (zmiennych losowych) definiowana jest jako rodzina wszystkich możliwych rozkładów otrzymanych z ciągów niezależnych zmiennych losowych. Jest ona wyjątkowo duża i zawiera wiele klasycznych rozkładów, między innymi ze statystyki matematycznej (chi-kwadrat, t-Studenta i inne). W wykładzie zostanie przedstawiony i zilustrowany na przykładach (rozkłady gamma, log-gamma) sposób znajdywania dystrybuanty kierującej zadaną samorozkładalną zmienną (BDDF=background driving distribution function). Jako zupełnie niezależna część wykładu przedstawiona będzie pewna propozycja niezależności zmiennych losowych "rzucona" przez H. Steinhausa w 1938 r. (w HS Selected Papers (1985) jest to na stronie 506). Gdyby pojęcie to miało sens to...?