Będzie to wprowadzenie do współczesnych badań nad wymiarem częściowych porządków. Już Dilworth wykazał, że częściowe porządki (posety) o dużym wymiarze muszą być szerokie. Nie muszą one jednak być wysokie. Rzeczywiście, tzw. standardowe przykłady to posety o wysokości 2 i nieograniczonym wymiarze. Okazuje się, że posety planarne o dużym wymiarze muszą być zarówno szerokie, jak i wysokie. Innymi słowy, wymiar porządków planarnych jest ograniczony w terminach wysokości. Rozpoczynając od podstaw przeprowadzimy parę pełnych rozumowań dowodzących ograniczenia na wymiar. Zobaczymy, że założenie o planarności w powyższej wypowiedzi można istotnie osłabić. Określimy obecny front badań i wyznaczymy najważniejsze wyzwania w strukturalnej teorii posetów. Wspomnimy o dim-ograniczoności oraz o wymiarze Boolowskim.