Kaustyka Wignera jest przykładem zbioru afinicznie lambda-równoodległego. W przypadku krzywych na płaszczyźnie jest ona zbiorem środków odcinków łączących te pary różnych punktów na krzywej, w której poprowadzone do krzywej styczne są równoległe. Podczas wykładu poznamy własności geometryczne oraz zastosowania kaustyki Wignera oraz pozostałych zbiorów afinicznie lambda-równoodległych. Przykładowo, zorientowane pole kaustyki Wignera owalu poprawia klasyczną nierówność izoperymetryczną oraz daje dokładną zależność między długością krzywej o stałej szerokości, a polem ograniczonym tą krzywą. Ponadto, osobliwości kaustyki Wignera owali pojawiają się z tzw. par antypodycznych, które od początku XX wieku badane były w geometrii wypukłej. Konstrukcja kaustyki Wignera prowadzi również do jednej z dwóch konstrukcji parzystowymiarowych niewłaściwych sfer afinicznych, które to z kolei dają rozwiązania równania Monge'a-Ampère'a.