Modelowanie propagacji fali pulsu człowieka pomaga przewidywać ciśnienie i prędkość krwi w układzie krwionośnym. Ta nieinwazyjna metoda może również dać nam wiedzę na temat wielu parametrów (biomarkerów), które mogą być następnie wykorzystane w diagnostyce stanu układu sercowo-naczyniowego. Obecnie, z powodu ograniczonych mocy obliczeniowych oraz względnie małej złożoności, wiele modeli używa jednowymiarowej dziedziny. Podczas wystąpienia omówię 1-wymiarowy model propagacji fali pulsu opisany odpowiednim układem równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych. Przedstawię. jak modelować pracę serca oraz jak określić warunki brzegowe na rozważanej dziedzinie. Na końcu pokażę przykładowe wyniki symulacji.