Referat na podstawie pracy M. Rasonyi i A. Meireles-Rodrigues z Mathematical Finance 2020.