Podczas referatu pokazane zostaną przykłady wykorzystania lematu Spernera do rozwiązania pewnych problemów sprawiedliwych podziałów dóbr.