Po przypomnieniu faktów dotyczących operatora Dunkla-Laplace'a funkcje poliharmoniczne Dunkla zostaną scharakteryzowane w terminach średnich całkowych po sferach/kulach euklidesowych.