Zgodnie z elementarnymi własnościami rachunku prawdopodobieństwa, z niezależności zmiennych losowych wynika ich nieskorelowanie, ale przeciwna implikacja na ogół nie jest prawdziwa. W trakcie referatu pokażemy, że dostaniemy równoważność, gdy globalny współczynnik korelacji zastąpimy jego lokalną wersją opartą na kwantylowych zbiorach warunkujących. Referat oparty na wspólnej pracy z P. Jaworskim i M. Piterą.