Zostaną zdefiniowane i scharakteryzowane ciągi zachowujące sumowalność, oraz przedstawione ich zastosowanie do badania sumowalności rozwiązań równań moment różniczkowych, a w szczególności q-różnicowo-różniczkowych.