Referat na podstawie Pracy E. Bayraktara i B. Hana z SIAM J. Financial Math 2023 i książki T. Bjork, M. Khapko i A. Murgoci.
Identyfikator: 251 152 4038 Kod: 276466