Teoria użyteczności pojawia się w kilku dziedzinach nauki takich jak teoria gier i ekonometria. Prezentacja będzie jednakże dotyczyć konkretnego algorytmu (inspirowanego teorią użyteczności) stosowanego do konstrukcji postaci sterowanych przez AI w grach wideo. Algorytm ten występuje pod nazwami: Utility AI, Utility System oraz Utiity-Based AI. Został wykorzystany do implementacji botów między innymi w grach: League of Legends, Guild Wars 2, The Sims 3 i 4, X-Com Enemy Unknown, Hard West 2 oraz Tactical Troops: Anthracite Shift.

Metoda ta nie jest szeroko rozpowszechniona w środowisku naukowym, gdyż wykorzystywana jest przede wszystkim w branży gamedev. W trakcie seminarium, w sposób zarówno przystępny, jak i precyzyjny, omówię istotę Utility AI - na czym polega i z jakich elementów się składa. Następnie postawię i uzasadnię tezę, że inferencja w sztucznej sieci neuronowej może być postrzegana jako szczególny przypadek inferencji w modelu Utility AI. Dla uspokojenia krótko wyjaśnię, dlaczego bardziej ogólny model nie cieszy się taką popularnością jak sieci neuronowe.

Trzecim punktem programu będzie raport ze wstępnych badań nad metodami trenowania modeli Utility AI, co jest zagadnieniem trudnym m.in. ze względu na nieróżniczkowalność funkcji, które reprezentują.