SmartCity Lab jest pierwszym w Polsce laboratorium technologicznym w formule: sektor publiczny - nauka - biznes. Każdy projekt realizowany w laboratorium oparty jest na partnerstwie pomiędzy tymi trzema sektorami. SmartCity Lab składa się ze środowiska testowego (laboratorium) oraz środowiska produkcyjnego znajdującego się w rzeczywistej przestrzeni miejskiej lub ogólniej w infrastrukturze współpracującego zarządcy z sektora publicznego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostanie laboratorium oraz realizowane w nim projekty. Skupimy się na projekcie pilotowego wdrożenia systemu kooperacyjnego C-ITS, polegającego na przekazywaniu informacji dla kierowców o sugerowanej prędkości dojazdu do skrzyżowania w celu zapewnienia płynnego przejazdu przez skrzyżowanie i zmniejszenia liczby zatrzymań. Podczas spotkania omówione zostaną rozbudowa systemu i kolejne etapy projektu.


O prelegencie:
Dr inż. Marek Litwin jest dyrektorem SmartCity Lab. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Toronto a tytuł magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej. Marek Litwin jest licencjonowanym inżynierem Prowincji Ontario w Kanadzie. Marek Litwin zyskał 30-letnie doświadczenie jako planista systemów transportu pracując przy projektach infrastrukturalnych w zespołach międzynarodowych firm doradczych. Brał m.in. udział w projektowaniu i budowie lotniska na sztucznej wyspie w Hong Kongu i międzynarodowego lotniska im. Lester B. Pearson'a w Toronto, oraz planowaniu największego przejścia granicznego pomiędzy USA i Kanadą - Gordie Howe International Bridge. W SmartCity Lab Marek Litwin kieruje zespołem ekspertów i partnerów, którzy współpracują w celu tworzenia zrównoważonych i wydajnych rozwiązań w transporcie.


O SmartCity Lab:
SmartCity Lab jest idealnym środowiskiem do realizowania prac naukowych, badawczo-rozwojowych, praktyk studenckich, prac dyplomowych oraz inkubacji własnych pomysłów projektowych. Laboratorium łączy środowisko naukowe z naszymi partnerami firm technologicznych i współpracującym sektorem publicznym. Specyficzną korzyścią dla uczelni jest możliwość prowadzenie B+R w unikalnym środowisku: wiedza, testowanie i wdrożenia pilotażowe w tkance miejskiej, weryfikacja rozwiązania przez docelowego klienta oraz możliwość współpracy z renomowanymi firmami technologicznymi. Współpraca ze SmartCity Lab jest bezpłatna dla studentów.