Wg pracy J.Jakubowskiego i M.Niewęgłowskiego A class of F-doubly stochastic Markov Chains, Electronic Journal of Probability 15 (2010), s. 1743-1771.