Przedstawię wyniki na temat wartości w punkcie s=-1 funkcji zeta Dedekinda pewnych ciał liczbowych. Zastosowane przy tym metody pozwolą łatwo dowodzić twierdzeń o zerach wielokrotnych w pasie krytycznym odpowiednich funkcji zeta Dedekinda i podawać efektywnie przykłady takich zer. Znajomość pewnych pojęć z teorii reprezentacji grup skończonych będzie pożądana, na przykład: charakter reprezentacji, charakter indukowany, wymiar reprezentacji, graf opisujący charaktery reprezentacji indukowanych.