W tym referacie chodzi o zbadanie, które liczby są sumami czterech kwadratów liczb całkowitych parami względnie pierwszych.