Na podstawie będącej w przygotowaniu pracy, wspólnej z Karenem Keryanem.