Na podstawie pracy przygotowywanej wspólnie ze współautorami: Adam Dzedzej (doktorant IM UG), Bernard De Baets i Jan Baetens (KERMIT, Department of Mathematical Modelling, Statistics and Bioinformatics, Ghent University).