Referat na podstawie przygotowywanej wspölnej pracy z S. Hille.