Na podstawie wspólnej pracy z B. Collinsem, T. Kousha, R. Kuligiem i K. Życzkowskim.