Opowiem o pewnym uogólnieniu klasycznego wahania funkcji określonej na przedziale [0,1], zwanym $\Lambda$-wahaniem, a zdefiniowanym w latach 70. XX wieku przez Daniela Watermana. Przedstawię rodzinę przestrzeni funkcyjnych zdefiniowanych w oparciu o to pojęcie i jej interesujące własności. Wyniki będą głównie klasyczne - wspomnę jednak również o nowych ciekawych obserwacjach w tym zakresie.