Wykład przedstawi rozwiązanie problemu Hörmandera na temat istnienia niezerowych operatorów niezmienniczych na przesunięcia z $L^\infty$ do $L^p$, na podstawie wspólnej pracy z P. Hajłaszem, F. Nazarovem i P. Wojtaszczykiem (pod tym samym tytułem).