Zamierzam opowiedzieć o problemach związanych z nieautonomicznymi operatorami superpozycji na przestrzeni funkcji o wahaniu ograniczonym - w szczególności o postępie, który dokonał się w ostatnich latach w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o ciągłość takich operatorów.