Referat na podstawie ostatnich wyników pracy zespołu: Adam Dzedzej, Barbara Wolnik, Maciej Dziemiańczuk, Anna Nenca (UG); Jan M. Baetens i Bernard De Baets (Ghent University).