Pokazane zostanie, jak wygląda najmniejszy (przynajmniej co do stałej multyplikatywnej) wypukły zbiór Zt, który trzeba dodać do dowolnego A zawartego w Bpn tak, by l((A+Zt)∩Bpn)>etl(A), gdzie l to miara Lebesgue'a. Wyniki wspólne z R. Latałą.