Chcemy zmaksymalizować wartość oczekiwaną funkcji użyteczności od końcowego dobrobytu. Udaje się to zrobić dla funkcji użyteczności z zawężonej klasy HARA. Na pytanie, czy istnieją inne funkcje użyteczności, dla których można rozwiązać ten problem, prof. J. Matkowski podał ostatnio negatywną odpowiedź. Wystąpienie będzie opierać się na dwóch pracach, w tym jednej wspólnej autora z prof. J. Matkowskim.