Referat dotyczy regresji rangowej i jej estymatorów otrzymanych metodą minimalizacji wypukłego ryzyka. Używając teorii procesów empirycznych i U-procesów, uzyskujemy ulepszone nierówności probabilistyczne dotyczące ryzyka tych estymatorów.