W wykładzie rozpatrzę rozwiązania ciągu równań ewolucyjnych z szumem Lévy'ego, w których nieograniczony generator będzie zastąpiony ograniczonymi przybliżeniami Yosidy. Wykażę, przy odpowiednich założeniach, że ciąg rozwiązań zbiega do rozwiązania równania z nieograniczonym generatorem. Podobny rezultat zachodzi również dla pochodnych ze względu na warunek początkowy.