Wyniki te dotyczą procesu Cauchy'ego na półprostej i odcinku. Otrzymaliśmy m.in. wzory na rozkład czasu pierwszego wyjścia procesu Cauchy'ego z półprostej, gęstość prawdopodobieństwa przejścia dla procesu Cauchy'ego zabitego przy wyjściu z półprostej, a także wyniki dotyczące wartości własnych dla procesu Cauchy'ego na odcinku. Wyniki, o których chcę mówić, są oparte na mojej pracy Spectral properties of the Cauchy process, jest to praca wspólna z M. Kwaśnickim, J. Małeckim i A. Stósem.