Przedstawię wyniki dotyczące pakowania i pokrywania (w wersji zwykłej i on-line) kwadratu jednostkowego ciągiem kwadratów. Omówię także algorytm pokrywania pozwalający pokryć on-line kwadrat jednostkowy dowolnym ciągiem kwadratów o sumie pól nie mniejszej niż 4.