Seminarium z dynamiki holomorficznej, iteracji przekształceń odcinka itp. Instytutu Matematycznego PAN

Seminarium z dynamiki holomorficznej, iteracji przekształceń odcinka itp. odbywa się w poniedziałki o godz. 14:15 w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8 w sali 106 (I piętro).

Plany na przyszłość

Tematy poprzednich seminariów


 

Prosimy o przysyłanie wszelkich sugestii tematów, zapraszania gości etc. pod adresem e-mailowym prowadzącego seminarium prof. Feliksa Przytyckiego: F.Przytycki@impan.gov.pl


 
 
 

Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2004.