HomePage Informacje Bieżąca Poprzednie Linki Co nowego?
Olimpiada Matematyczna Międzynarodowe Zawody Matematyczne
Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna
Austriacko-Polskie Zawody Matematyczne
Zawody Matematyczna Państw Bałtyckich
Obozy naukowe

Międzynarodowe Zawody Matematyczne

Zawodnicy, którzy uzyskali w finale Olimpiady Matematyczne najlepsze wyniki (i spełniają dodatkowe warunki wieku) mogą startować w międzynarodowych zawodach matematycznych

Najstarszymi i najbardziej prestiżowymi międzynarodowymi zawodami matematycznymi są zawody

Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna odbywa się od 1959 roku. W zawodach MOM każde z uczestniczących kilkudziesięciu państw jest reprezentowane przez drużynę złożoną z sześciu zawodników. Zawody MOM trwają dwa dni, każdego dnia uczestnicy rozwiązują po 3 zadania, na które maja 4,5 godziny czasu.

Od roku 1978 odbywają się

Austriacko-Polskie Zawody Matematyczne

Bierze w nich udział 12 uczniów: sześciu z Austrii i sześciu z Polski. APZM odbywają się na przemian: raz w Polsce, raz w Austrii. Zawody trwają trzy dni. Dwa pierwsze dni maja charakter indywidualny - każdego dnia uczestnicy rozwiązują po 3 zadania w czasie 4,5 godz. Trzeci dzień to zawody drużynowe.

Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich

odbywają się od 1990 roku. Polska uczestniczy w nich od 1992 roku. Obecnie w ZMPB bierze udział po pięciu uczniów z następujących państw: Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji oraz miasta Petersburg. Zawody trwają jeden dzień i maja charakter drużynowy. Uczniowie każdej drużyny wspólnie rozwiązują 20 zadań, na co maja 4,5 godziny.

Każdego roku Komitet Główny Olimpiady Matematycznej organizuje dwutygodniowy

Obóz Naukowy

dla zwycięzców Olimpiady - przyszłych uczestników zawodów międzynarodowych. Obóz ten odbywa się na przełomie maja i czerwca, a od 1993 roku ma miejsce w Zwardoniu

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące naszej strony prosimy kierować na adres: olimp@impan.gov.pl.