Paweł Józiak
    Instytut Matematyczny PAN
    ul. Śniadeckich 8
    00-656 Warszawa
 
pjoziak-małpa-impan-kropka-pl