Andrzej Wakulicz

Andrzej Wakulicz

Ph. D.: IM PAN 1962


My research interest concentrates on numerical methods in partial differential equations.
Specifically my results relate to problems in fluid dynamics and discreate mechanics.

Editor of:

 1. (with Kowalski Jan Krzysztof) Numerical analysis and mathematical modelling. Banach Center Publications. 29. Warszawa: Polish Academy of Sciences, Inst. of Mathematics, 304 p. (1994).
 2. Computational mathematics. (XVth Semester of the Stefan Banach International Mathematical Center, February - May 1980). (English) Banach Center Publications, Vol. 13. Polish Academy of Sciences, Institute of Mathematics. Warszawa: Polish Scientific Publishers. 792 p. (1984).
 3. (with Tikhonov, A.N.,Kuhnert, F., Kuznetsov, N.N. and Moszynski, K.) Mathematical models and numerical methods. Banach Center Publications. Vol. 3. Warsaw: PWN - Polish Scientific Publishers. 391 p. (1978).

Selected publications

 1. (with Regińska Teresa ), Wavelet moment metod for Cauchy problem for the Helmholtz equation, Proceedings of Waves 2007 University of Reading, pp.437-439, 2007
  Journal of Computational and Applied Mathematics 223, 218-229, 2009
 2. (with W. Grzesikiewicz, A. Zbiciak), Model konstytutywny materiału SMA z lockingiem, Modelowanie Inżynierskie 6 Nr 37, 105-110, 2009
 3. (with W. Grzesikiewicz, A. Zbiciak), Succession of constraint imposed on time function, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej 7, Nr 40, 49-57, 2009
 4. (with M. Makowski, W. Grzesikiewicz), Wyznaczanie optymalnych sił tarcia w amortyzatorach MR, Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno 2008 Tom VI, Koszalin 2008
 5. (with Grzesikiewicz W.), Axiomatic formulation of thermodynamics ideal gas laws, KONES Journal of Powertrain and Transport, Vol.13, No.2, pp. 103-110, 2006
 6. (with Grzesikiewicz W.), Metody niegładkiej optymalizacji w mechanice, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, nr 37, pp. 25-33, 2005
 7. (with Grzesikiewicz W.), Minimalizacja bezwzględnej wartoci funkcjonału afinicznego na zbiorze w postaci kostki, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, zeszyt: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, pp. 49-56, 2004
 8. (with Grzesikiewicz W.), Tłumienie drgań pojazdu sterowanymi amortyzatorami, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, zeszyt: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, pp. 57-63, 2004
 9. (with Grzesikiewicz W.), Jednolite zasady i równania fizyki klasycznej, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, podrozdział 3.2 ksišżki: Wojciech Tarnowski, Modelowanie systemów, Koszalin, 2004
 10. (with Bajkowski J., Grzesikiewicz W.), Dowiadczalne i symulacyjne badanie samowzbudnych drgań wywołanych tarciem, XXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, WNT, tom I, 173-180, 2003
 11. (with Grzesikiewicz W.), Jednolite zasady i równania fizyki klasycznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, tom: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Koszalin, 33-40, 2003
 12. (with Grzesikiewicz W.) Dynamika układów przełączanychPolioptymalizacja i Komputerowe wspomaganie Projektowania, eds. W. Tarnowski i T. Kiczkowiak, 81-97, WNT, 2002
 13. (with Grzesikiewicz W.) Matematyczny opis sił tarcia suchego w układach mechanicznych, Polska Mechanika u progu XXI wieku, Politechnika Warszawska, 219-230, 2001
 14. (with Grzesikiewicz W.) Dynamika układów mechanicznych z więzami nieholonomicznymi, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalinskiej w: Polioptymalizacja i CAD, 125-133, 2001
 15. (with Grzesikiewicz W.) Singularne zadania mechaniki układów z wiezami, XL Sympozjon Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 107-113, 2001
 16. (with W. Grzesikiewicz) Dynamika układu sprężysto-ciernego, Zeszyty Naukowe Wydz. Mechaniki Politechniki Koszalińskiej Nr 27, Koszalin 2000
 17. (with W. Grzesikiewicz, J. Bajkowski) Description of Motion of non-smooth mechanical systems, Abstracts EUROMECH'99, Grenoble (12), pp. 3, 1999
 18. (with W. Grzesikiewicz) Niegładkie zadania wariacyjne w mechanice, Zeszyty Naukowe Wydz. Mechaniki Politechniki Koszalińskiej Nr 26, Koszalin 1999
 19. (with W. Grzesikiewicz) Dynamics of non-smooth mechanical system, Machine Dynamics Problems vol. 23, No 1, pp. 25-37 (1999),
 20. (with S. Piszczatowski, K. Skalski i G. Sługocki) Finite element method formulation for the interactions between varoius elastic-viscoelastic structures in biomechanical model Gordon and Breach Science Publishers, 1998, pp. 313-320.
 21. (with W. Grzesikiewicz) Rozwiązywanie różniczkowej inkluzji opisującej ruch niegładkiego układu w: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków (1997).
 22. Numerical methods for solving variational inequalities. Mathematical models and numerical methods (Papers, Fifth Semester, Stefan Banach Internat. Math. Center, Warsaw, 1975), pp. 119--127, Banach Center Publ., 3, PWN, Warsaw, 1978.
 23. (with Grzesikiewicz, Wieslaw) Impacts of solid bodies with multi-degrees of freedom systems. Mech. Teor. Stosow. 21, 467-479 (1983).
 24. (with W. Grzesikiewicz) Axiomatic formulation of thermodynamics ideal gas laws, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol, 13, 103-110.
 25. (with W. Grzesikiewicz) Metody numeryczne wyznaczania tarcia suchego w amortyzatorach pociagu, Warszawa, Wydawnictwa PW, 1979,
 26. (with Filus, Lidia) Computing eigenvalues of symmetric matrices by methods of Jacobi-type. Prace Centr. Oblicz. Polsk. Akad. Nauk 258, 24 p. (1976).
 27. Metodi alle differenze per le equazioni differenziali alle derivate parziali. IAC, Ist. Appl. Calcolo Consiglio Naz. Ricerche, Pubbl., Ser. III 28, 87 p. (1970).
 28. The method of characteristics for a multidimensional gas flow. Arch. Mech. 16, 179-187 (1964).
 29. Convergence theorems of multisheet schemes for quasi-linear hyperbolic differential equations. Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math. Astronom. Phys. 11 1963 61--65.
 30. Error propagation of multisheet schemes for quasi-linear hyperbolic differential equations. Bull. Acad. Polon. Sci. S?r. Sci. Math. Astronom. Phys. 11 1963 55--59.
 31. (with Burnat, M.; Kielbasinski, A.) The method of characteristics for a multidimensional gas flow. Arch. Mech. 16, 179-187 (1964).
 32. (with Schinzel, Andrzej) Sur l'equation $\varphi(x+k)=\varphi(x)$. II. Acta Arith. 5, 425-426 (1959).
 33. (with Pawlak) Use of expansions with a negative basis in the arithmometer of a digital computer. Bull. Acad. Pol. Sci., Cl., III. 5, 233-236 (1957).