Zdjęcie konferencyjne

W dniach 24–28 maja 2010 roku w Centrum Konferencyjnym IM PAN w Będlewie odbyła się XI Konferencja z Probabilistyki.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Tematyka konferencji obejmowała szeroko rozumianą probabilistykę i jej zastosowania. Jej celem była prezentacja wyników naukowych otrzymanych ostatnio przez osoby pracujące twórczo w dziedzinie probabilistyki, jak również integracja probabilistów polskich pracujących zarówno w Polsce jak i za granicą.

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: Agnieszka Plucińska
Wiceprzewodniczący: Łukasz Stettner
Sekretarz: Jan Krzysztof Kowalski