Komitet Programowy

Tomasz Bojdecki,
Marek Bożejko,
Tomasz Byczkowski,
Zbigniew Ciesielski,
Wiesław Dziubdziela,
Ryszard Jajte,
Adam Jakubowski,
Zbigniew Jurek,
Michał Karoński,
Tomasz Komorowski,
Stanisław Kwapień,
Adam Paszkiewicz,
Agnieszka Plucińska – Przewodnicząca,
Tomasz Rolski,
Ryszard Rudnicki,
Zdzisław Rychlik,
Leszek Słomiński,
Łukasz Stettner – Wiceprzewodniczący,
Dominik Szynal,
Aleksander Weron,
Jacek Wesołowski,
Jerzy Zabczyk,
Ryszard Zieliński.