Spring School of Dynamical Systems 2011

Spring School of Dynamical Systems 2011

5–8 May, 2011, Będlewo

Organizatorzy

 • Krzysztof Frączek
 • Michał Rams

Wiosenna Szkoła Układów Dynamicznych

Wiosenna Szkoła Układów Dynamicznych jest organizowana co roku począwszy od r. 2004 przez Instytut Matematyczny PAN i Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Ośrodeku Konferencyjny IMPAN w Będlewie. Jest ona kontynuacja wcześniejszego cyklu imprez organizowanych przez prof. Feliksa Przytyckiego w latach dziewięćdziesiątych.

Program

Program Wiosennej Szkoły Układów Dynamicznych składał się z następujących części:
 • 3 mini-kursy (4 godzinne);
 • wykłady szkoleniowe uznanych specjalistów w różnych działach układów dynamicznych;
 • prezentacje przez młodych naukowców rezultatów ich badań;
 • sesja problemów otwartych;
 • impreza integrująca: ognisko.

Mini-kursy 4 godzinne

Wykłady godzinne:

 • Dominik Kwietniak i Piotr OprochaTopologiczne aspekty mieszania w dynamice;
 • Grzegorz Świrszcz Dynamika wypukła - układ izometrii płaszczyzny generowany przez trójkąt ostrokątny;
 • Henryk Żołądek Układ Hessa-Appelrota.

Prezentacje 20-minutowe:

 • Ekaterina Kutafina Całkowalność układów dynamicznych;
 • Małgorzata Pułka Struktura geometryczna zbioru niejednorodnych łańcuchów Markowa;
 • Justyna Signerska Ciąg przemieszczeń trajektorii homeomorfizmu oraz dyfeomorfizmu okregu;
 • Dawid Tarłowski Zbieżność stochastycznych algorytmów optymalizacji globalnej;

Uczestnicy

 • Przemysław Berk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Tomasz Choczewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Alan Czuroń (Uniwersytet Warszawski)
 • Tomasz Downarowicz (Politechnika Wrocławska)
 • Eugeniusz Dymek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Krzysztof Frączek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Jacek Gałęski (Uniwersytet Warszawski)
 • Dawid Huczek (Politechnika Wrocławska)
 • Ludwik Jaksztas (IMPAN)
 • Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
 • Stefan Kotowski (Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie).
 • Joanna Kułaga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Ekaterina Kutafina (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Agata Kwaśnicka (Politechnika Wrocławska)
 • Dominik Kwietniak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Mariusz Lemańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Paweł Lubowiecki (Uniwersytet Warszawski)
 • Katarzyna Mazowiecka (Uniwersytet Warszawski)
 • Beata Młotek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Piotr Nayar (Uniwersytet Warszawski)
 • Dominika Nowicka (Uniwersytet Warszawski)
 • Przemysław Ohrysko (Uniwersytet Warszawski)
 • Piotr Oprocha (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Piotr Orliński (Uniwersytet Warszawski)
 • Małgorzata Pułka (Politechnika Gdańska)
 • Feliks Przytycki (IMPAN)
 • Michał Rams (IMPAN)
 • Julia Romanowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Agnieszka Senatorska (Uniwersytet Warszawski)
 • Justyna Signerska (Politechnika Gdańska/IMPAN)
 • Adam Skalski (IMPAN)
 • Dariusz Skrenty (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Urszula Skwara (Uniwersytet Śląski)
 • Krzysztof Święcicki (Uniwersytet Warszawski)
 • Robert Szczelina (Uniwersytet Jagielloński)
 • Michał Szostakiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Anna Szymusiak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Grzegorz Świrszcz (IBM)
 • Dawid Tarłowski(Uniwersytet Jagielloński)
 • Tomasz Tkocz (Uniwersytet Warszawski)
 • Anna Tyburska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Piotr Woronowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Magdalena Zielenkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Henryk Żołądek (Uniwersytet Warszawski)