16 września 2014 NCN ogłosiło nowe konkursy,
OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2014 r.

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego 'geometria nieprzemienna'

termin upływa 29 września 2014

XVIII Festiwal nauki 2014


IM PAN Office
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
e-mail
tel.: 22 5228100
fax: 22 6293997
jak do nas dojechać


kategoria A+

Get Adobe Flash player

 

reklama-rcin

Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

Centralna Biblioteka Matematyczna 

Wydawnictwa

Centrum Zastosowań Matematyki 

Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IMPAN w Będlewie

Studia Doktoranckie

Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych - KNOW

 

newsletter
Wiosna 2012
Newsletter 2
Jesień 2012
newsletter
Wiosna 2013
Newsletter 2
Jesień 2013
IMPAN Newsletter
Wiosna 2014