JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Nagroda im. Barbary i Jaroslava Zemanków

Ogłoszenie

Instytut Matematyczny PAN ogłasza Konkurs o Nagrodę imienia Barbary i Jaroslava Zemanków w 2022 roku.

Nagroda została utworzona z funduszy przekazanych IM PAN, instytucji, w której prof. Zemanek przez wiele lat pracował, przez prof. Zemanka i Jego żonę.

Nagroda zostanie przyznana  za osiągnięcia w analizie funkcjonalnej ze szczególnym naciskiem na teorię operatorów osobie, która nie ukończyła 35 lat do końca roku 2021. W przypadku osób korzystających z urlopów macierzyńskich przed 35 rokiem życia, dopuszczalny wiek przedłuża się o okres urlopu macierzyńskiego.

Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. Nagroda jest międzynarodowa: nie ma ograniczeń dotyczących afiliacji kandydatów. Laureata wyłoni międzynarodowe jury powołane przez Dyrektora IMPAN.
Wysokość nagrody w 2022 roku jest określona na 13000 PLN brutto.

Kandydatów do Nagrody może zgłaszać grupa trzech osób mających stopień doktora nauk matematycznych, o międzynarodowej renomie. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do przew. Jury Nagrody, na adres email lub pocztą na adres sekretariatu IM PAN z dopiskiem Nagroda im. Barbary i Jaroslava Zemanków.

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa,

w terminie podawanym corocznie na stronie internetowej Nagrody.

Termin zgłoszeń do nagrody mija 15 czerwca 2022 roku. Ogłoszenie wyników planowane jest  we wrześniu 2022 roku.

Informacja o Laureacie wraz z uzasadnieniem Jury zostanie umieszczona w Notices of the AMS. Laureat zostanie zaproszony do IM PAN na uroczysty wykład oraz wręczenie nagrody.

Laureaci

2022

2021

2020

2019

2018
 

Laureatem nagrody w 2022 r. został Dr Amine Marrakchi z Ecole Normale Supérieure.

Laureatem nagrody w 2021 r. został Dr Jochen Glück z Uniwersytetu w Passau.

Laureatem nagrody w 2020 r. został Profesor Michael Hartz z Uniwersytetu w Saarbrücken.

Laureatem nagrody w 2019 r. został Profesor Martijn Caspers z Delft University of Technology.

Laureatem nagrody w 2018 r. został Profesor Karl-Mikael Perfekt z University of Reading. 

Jury

  • F. Gesztesy (Baylor University) 2020-2023
  • R. Latała (Uniwersytet Warszawski) 2018-2023
  • V. Müller (Instytut Matematyczny Czeskiej Akademii Nauk, Praga) 2018-2023
  • N. Nikolski (Uniwersytet w Bordeaux) 2018-2025
  • G. Pisier (Texas A&M) 2020-2023
  • A. Skalski (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) 2018-2025
  • Yu. Tomilov (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) - Kanclerz 2018-2023

Regulamin

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek